Seleccionar página

Quan en el grup es realitzen activitats físiques compartides, posant el cos en moviment, es creen uns vincles entre les persones a un nivell tant profund que la seva connexió tendeix a durar. Rudolf Steiner

ACOMPANYAMENT ORGANITZACIONAL:

COL·LECTIUS, ASSOCIACIONS, EMPRESES

L’eficàcia d’una organització depèn en gran mesura de les relacions que s’estableixen en el grup.

El desenvolupament personal i grupal és crucial per a la sostenibilitat de l’entitat i el benestar dels seus integrants. En aquest procés és clau integrar les emocions que es van generant en el treball en equip per tal de construir una cultura de cooperació i il·lusió.

Per tal d’augmentar el teu impacte en el món és important agafar claredat del propòsit i els valors de l’organització i que aquests estiguin presents en el funcionament del dia dia i amb la vinculació que genera amb l’exterior.

Potencia el cor del teu projecte i impulsa el creixement de l’organització tot treballant les relacions que s’estableixen entre els diferents col·laboradors.

  • Atenció al client: vendre amb el cor.
  • Promoció de la salut relacional. Sessions per crear un clima de cooperació a l’empresa, contribuint a un ambient laboral apreciatiu i resolutiu.
  • Cuidar i ser cuidat en la relació d’ajuda.
  • Lideratge i Cos.
  • Emprenedoria: Iniciar un projecte personal/professional tot potenciant-ne l’impacte social i l’autenticitat.
  • Acompanyament i assessorament a artistes i ballarins en el desenvolupament de projectes.
  • Espai de creixement personal i professional.
  • Formacions a mida.
Translate »