Seleccionar página

inCorpora

salut · art · comunitat

Promoció de la Salut Relacional per a la Transformació Social.

El Cos i el Llenguatge Artístic com a eixos vertebradors.

Benvingut Benvinguda

Em dic Queralt Jorba

InCorpora és la plataforma que aglutina el meu treball d’acompanyament personal en el món psicoterapèutic, els projectes organitzacionals i socials i les expressions artístiques. En aquest indret trobaràs un recull d’ofrenes professionals fetes amb consciència i passió.

El meu bagatge recorre pels camps de la Psicologia, el Coaching Sistèmic i la Dansa.

El meu propòsit és promoure la salut relacional, habitar el propi cos per tal de desplegar el potencial humà, i que això reverteixi en una major connexió cap a la terra que ens acull.

És un honor poder acompanyar-te en aquest camí.

w

SALUT RELACIONAL

CORPORALITAT

LLENGUATGE ARTÍSTIC

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

SESSIÓ 0

Concerta una sessió sense cost per informar-te i saber si podem treballar junts.

……………  AGENDA: pròximes activitats  ……………

Suport en etapes de canvi

Construïnt relacions personals que empoderen

Exploració del llenguatge corporal i artístic

Formació Atenció al Client: vendre amb el cor

Promoció de la salut relacional a l'entorn laboral

Acompanyament personal per a joves

Organització del Festival de Dansa Batecs

Processos relacionals i artístics per a col·lectius diversos.

El cos com a protagonista i vertebrador de les propostes.

Diàleg entre disciplines.